تست و معتبرسازی

  • انجام تست­های فضای تمیز شامل تست پارتیکل، تست دبی هوا، تست شدت نور، تست اختلاف فشار فضاها و تست­های عملکردی سیستم
  • بررسی و صحه گذازی گزارش تست­های نهایی اتاق تمیز
  • ارائه اسناد معتبرسازی فضاهای تمیز و هواسازهای هایژنیک شامل IQ, OQ, DQ, PQ
  • برگزاری دوره­های آموزشی بهره­برداری و نگهداری از فضاهای تمیز

مشخصات دستگاه پارتیکل کانتر

دستگاه پارتیکل کانتر یا شمارشگر ذره برای اندازه­گیری تعداد ذرات هوابرد و تعیین سایز ذرات موجود با استفاده از متد پراکنش نور طراحی گردیده است. پاک بودن جریان هوا از ذرات جامد و مایع برای تولیدات حساس در برخی صنایع از قبیل صنایع نیمه هادی، میکروالکترونیک، دارویی، غذایی و محیط­های بیوتکنولوژیک حائز اهمیت می­باشد. دستگاه­های پارتیکل کانتر برای مانیتورینگ سطح پاکیزگی هوا در صنایع ذکر شده مورد استفاده قرار می­گیرند. کنترل هوای محیط­های تولیدی محصولات حساس، موجب افزایش قابلیت اطمینان از بدون نقص بودن محصولات، کاهش هزینه­ها و بهبود شرایط محیطی می­گردد.

 

 

استانداردهای کلین روم

شاید از نام اتاق تمیز یا کلینروم اینگونه تصور شود که این اتاق، محلی است که عاری از انواع آلودگی می‌باشد. اما در واقع اتاق تمیز، از لحاظ علمی، معنی بسیار گسترده‌تری دارد که به آن جنبه تخصصی می‌دهد و برای آن تعاریف مختلفی ارایه شده است. مانند تعریف Federal Standard 209E که اتاق تمیز را اینگونه بیان می‌کند:

اتاق تمیز اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و دارای یک یا چند ناحیه تمیز باشد.

اما یکی از کامل‌ترین و معتبرترین تعاریف مربوط به اتاق تمیز، توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO) ارایه شده ، که اتاق تمیز را بدین صورت توصیف می‌نماید:

اتاق تمیز اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی و استفاده شود که حداقل ورود، تولید و حفظ ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامترهای مرتبط دیگر در آن، نظیر دما، فشار و رطوبت در صورت لزوم کاملاً تحت کنترل باشند.

کلاس بندی اتاق تمیز بر اساس استاندارد ISO بشرح جدول ذیل می باشد

اندازه ذرات(میکرون)

Class

5

1

0.5

0.3

0.2

0.1

ISO1

ISO2

8

1

102

237

1000

Class1

ISO3

83

10

1020

2370

10000

Class10

ISO4

29

832

100

10200

23370

100000

Class100

ISO5

293

8320

1000

102000

237000

1000000

Class1000

ISO6

2930

832000

10000

Class10000

ISO7

29300

8320000

100000

Class100000

ISO8

چهارمين نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته
2 تا 4 مهرماه 1397
مصلي تهران

اطلاعات تماس دفتر مرکزی و کارخانه

  info(@) baharcleanroom.com
  56417180-56417178-56419556
  www.baharcleanroom.com
  شهرک صنعتی پرند، میدان توسعه، بلوار گلستان شرقی، خیابان فروزان، خیابان گل آرا، بلوک D112